75 min.
Artist Talk (75 min.)

Lisa Messeri, universitair docent assistent socioculturele antropologie aan de Yale University, vraagt hoe, op een moment dat virtuele werelden in overvloed aanwezig zijn, ons begrip van wat het betekent om mens te zijn, verandert. Hoe beïnvloedt dat ons begrip van ons eigen leven, onze eigen wereld, terwijl we steeds meer in staat zijn om fantasierijk en virtueel andere levens en andere werelden te verkennen? Welke genoegens gaan gepaard met deze nieuwe manieren van zijn en welke waarschuwingen moeten we in acht nemen? Lisa's lezing is gebaseerd op het etnografische veldwerk in Los Angeles, waar ze lessen volgde, meeliep bij VR-werk bij Hollywood-productiebedrijven en sloridge startups, evenementen bijwoonde, archieven doorgroef en de industrie van de stad in de kern leerde kennen. 


  


Het gesprek wordt gevolgd door een gesprek met de VR-artiesten die zijn uitgenodigd voor de VR Worldhopping-tentoonstelling bij Imagine Expanded.